Våra tjänster

Ekonomistyrning

Vi ger stöd till befintlig ekonomifunktion såväl praktiskt som teoretiskt. Vi kvalitetssäkrar redovisningen och siffrorna så att VD, ledning och styrelse kan känna sig trygga med det som visas och redovisas. Vi stöttar även verksamheten i syfte att effektivisera och se över rutinerna och processerna. Ni behöver kanske ett nytt rapport- och analyspaket för effektiva periodbokslut? Eller behöver ni kanske stöd i budget- och prognosarbetet?

Redovisning, analyser & rapporter

Vi kan redovisning och håller oss löpande ajour med vad som händer på området. Vi säkerställer den löpande redovisningen, leverantörsreskontrahanteringen, kundreskontrahanteringen och kvalitetssäkrar alla siffror genom avstämningar av såväl balans- som resultaträkningen. Vi ser till att moms- och arbetsgivardeklarationer upprättas och lämnas i rätt tid. Tillsammans med kunden kan vi arbeta fram ett rapport- och analyspaket som kan hjälpa och stötta verksamheten framåt. Kanske behöver ni specifika rapporter till ledningsgrupp och styrelse?

Bokslut och Årsredovisning

Vi älskar bokslut och årsredovisningar! Vi stöttar verksamheten i bokslutsprocessen eller upprättar ert bokslut och efterföljande Årsredovisning.

Efter att bokslutet är klart och signerat hjälper vi er att upprätta företagets inkomstdeklaration och skicka in denna till Skatteverket.

Koncernredovisning

Vi jobbar med koncernredovisning och har god erfarenhet av konsolidering och företagsförvärv samt finansiell rapportering och redovisning enligt K3.

HR - Human Resources

Vi har mycket goda kunskaper inom HR och kan stötta verksamheten i frågor som t ex framtagande av lönekartläggning eller jämställdhetsplan.

Vårt erbjudande

– Vi ger stöd till företagets ledning och VD i administrativa, ekonomiska och personella frågor.

– Vi är företagets ekonomiavdelning från löpande redovisning till rapporter & analyser.

– Vi är er tf CFO/Ekonomichef/Controller och stöttar er ekonomiavdelning.

– Vi erbjuder mentorskap till er nya CFO/Ekonomichef  eller redovisningschef/redovisningsekonom.

Om Monsun

Vårt mål är att hjälpa människor, verksamheter och företag att nå framgång – där vet vi att vi kan göra skillnad! Vi kan vår ekonomi och arbetar självständigt med fokus på att stötta dig med redovisning, kvalitetssäkrade siffror, analyser och rapporter. Med vårt stora intresse för siffror jobbar vi alltid långsiktigt med stort engagemang och omtanke för kunden.

För oss är den personliga kontakten viktig och vi kombinerar gärna professionalism och skratt med att överträffa våra kunders förväntningar. Vi arbetar med stor närvaro med vår kund och sätter oss snabbt in i företaget, verksamheten eller organisationen. Vi agerar bollplank och rådgivare i den omfattning som efterfrågas av kunden. Vi arbetar med allt från löpande redovisning till rapporter och analyser, bokslut och årsredovisningar.

När tid och pengar räknas, helt enkelt!

GUNILLA MÅNSSON

Gunilla är utbildad civilekonom och har mer än 25 års erfarenhet som ekonom, varav nästan 20 år som CFO/Ekonomichef och personalansvarig. Hon brinner för att utveckla verksamheter och har öga för siffror. Hon ser snabbt behoven och stödjer organisationen och verksamheten med det hon kan bäst: ekonomi- och personalfrågor.

Hon älskar bokslut, rapporter samt koncernredovisning. Hon har stor erfarenhet från flera affärssystem och har även varit projektledare vid införande av nytt affärssystem. Hon har även haft rollen som kvalitetschef inom ISO-arbete.

Gunillas expertkompetens

  • Rapporter och analyser
  • Bokslut och årsredovisningar
  • Koncernredovisning
  • Personaladministration och HR-frågor

Kontakt

Tel: +46 70 369 20 66
gunilla.mansson@monsun.nu

ANNA MÅNSSON

Anna är utbildad redovisningskonsult och har flera års erfarenhet av arbete inom redovisning och ekonomi varav de senaste åren som ekonomistyrningskonsult. Anna brinner för ekonomi, redovisning och att arbeta med stor närvaro till kunden för att enkelt se behoven och erbjuda bästa möjliga service och resultat. Hon hanterar excelfiler med lätthet och ser snabbt vad som behöver göras.

Anna älskar de personliga relationerna, ser det som en självklarhet att vara en hjälpande hand och vill alltid göra det lilla extra för kunden.

Annas expertkompetens

  • Redovisning
  • Digitalisering av rutiner och processer utifrån flera olika affärssystem
  • Hanterar excel och datorer med lätthet
  • Bokslut och årsredovisningar

Kontakt

Tel: +46 70 910 61 45
anna.mansson@monsun.nu

Hylén Fastigheter

“För oss är det viktigt att vi har samarbetspartners som är engagerade, pålitliga, noggranna, proaktiva och kan vår verksamhet. Detta får vi genom vårt samarbete med Monsun Consulting AB. Gunilla och Anna bidrar med det bästa för Hylén Fastigheters framgång. En bonus för oss är att vi har trevligt tillsammans och inget är omöjligt. Monsun Consulting AB är delaktiga och drivande i budget, prognosarbete, ekonomisk rapportering, redovisning samt allmänt bollplank i ekonomiska frågor.”

– Anders Hylén, VD på Hylén Fastigheter
Science Village Scandinavia AB

”Gunilla Månsson agerar som ekonomichef för bolaget och sköter bland annat redovisning, rapportering, bokslut och löner. Arbete sker till viss del på distans, men hon är alltid tillgänglig. Gunilla levererar alltid med bra kvalitet och upprätthåller en god dialog med mig som VD. Det känns tryggt att ha någon som inte bara utför utan proaktivt jobbar för att förbättra bolagets processer.”

– Christian Lindfors, VD Science Village Scandinavia AB
Ordstark AB

”Ordstarkfamiljen har de senaste åren gått från att vara ett litet bolag till ett större med behov att drivas än mer professionellt med krav på tydligare ekonomisk rapportering och kvalitetssäkrade månadssiffror. Gunilla och Anna har varit vårt stöd på denna resa och hjälpt oss med bokföring och framtagning av strukturerade rapporter. Tack vare deras stöd och personliga engagemang i vår verksamhet är vi nu på rätt väg. Anna har skött vår vardag i form av bokföring och redovisning medan Gunilla har axlat ekonomichefsrollen och varit ett stöd i olika beslutsfrågor. Stort tack!”

– Kinn Danielsson, VD Ordstark AB
Gullberg & Jansson AB

Gunilla tillträdde som tf CFO i slutet av 2017 och har sedan dess varit en stor tillgång för Gullberg & Jansson koncernen. Gunilla bidrar med sin gedigna kunskap inom ekonomi och är ett stöd kring regelverk och vid finansiella beslut. Gunilla är ansvarig för rapportering och analyser samt budgetarbete på koncernnivå och är även delaktig i redovisning och personalfrågor. Vi är oerhört tacksamma för hennes engagemang på både professionell och personell nivå och hon är en stor del i Gullberg & Janssons framgångar. Vi ser fram emot att fortsätta växa tillsammans med Monsun Consulting AB.

– Peter Bäck, VD Gullberg & Jansson AB och Gaetan Boyer, styrelseordförande Gullberg & Jansson AB

Hemsidan framtagen av reklambyrå Jongård Media